Zavolejte nám 385 725 104, 723 937 009

Penzion
Vltavan

NĚKOLIK TIPŮ NA VÝLETY

V blízkosti penzionu je zastávka autobusové linky: České Budějovice - Hluboká nad Vltavou - Purkarec - Týn nad Vltavou. Přes prázdniny jezdí Cyklotrans České Budějovice - Purkarec - Orlík.

Purkarcem vede cyklostezka z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou s mnoha odbočkami: tvrz Býšov, Hněvkovická přehrada, Vysoký hrádek…Cyklostezkou se dostanete přímo k nám.

Výlet do Týna nad Vltavou přes Hněvkovickou přehradu

5 km za Purkarcem směrem na sever odbočíte v Litoradlicích, po značené cyklostezce přejedete přehradní hráz hněvkovické přehrady a přes osadu Břehy přijedete do Týna nad Vltavou (celkem asi 11 km v jednom směru).

Výlet na zámeček Vysoký Hrádek

9 km za Purkarcem směrem na sever je zámeček Vysoký Hrádek (informační středisko temelínské elektrárny); je zde možnost pokračovat dále po silnici do Týna nad Vltavou a vrátit se do Purkarce vratným směrem předešlé trasy.

Výlet na Býšov a Rachačky

2 km za Purkarcem směrem na Chlumec po absolvování prudkého stoupání, vede doprava odbočka cyklostezky, projedete kolem samoty Rachačky a hájovny "Na strouze" k Býšovu. Úsek je dlouhý 6 km. Cesty jsou z valné většiny asfaltované a vedou lesem. Je zde možnost vrátit se přes křižovatku cyklostezek „U dvou šraňků“ a dále přes Jeznici.

Je možné se také vykoupat v Hněvkovické přehradě nebo v některých z rekreačních rybníků (Mydlovarský má nejlepší kvalitu vody v okolí). V Olešníku(7,5km) je letní plovárna, v Hluboké nad Vltavou(12km) je plovárna a taktéž v Č.Budějovicích(22km).

V zimě je možné sáňkovat na kopcích, bruslit na přehradě nebo běhat na běžkách. Okolní lesy jsou vhodné pro houbaření a Vltava přímo vybízí k rybaření. Můžete si u nás zapůjčit hliníkovou pramici na projížďky po okolí nebo na rybaření. Přímo v obci se také nachází kostel sv.Jiří a Vorařské muzeum.

 

BÝŠOV

Malebná tvrz stojící v jihozápadním nároží hospodářského dvora na okraji lesního komplexu obklopujícího Purkarec. Postavil ji ve 14. století drobný vladycký rod, který se podle ní také psal - Býšovci z Býšova. Tvrz je nepřístupná.

 

KARLŮV HRÁDEK (1,5 KM)

Karel IV. začal na počátku své vlády v první polovině 14.století budovat nedaleko Purkarce nevelký hrádek. Krátce po jeho smrti byl KARLŮV HRÁDEK (KARLSHAUS) opuštěn. Jeho zřícenina je oblíbeným cílem procházek. Z Purkarce po červené turistické trase je to asi 1,5 km, trasa vede až do Hluboké nad Vltavou.

 

LITORADLICE - HRADIŠTĚ (6 KM)

Při ústí potoka Hradní Strouha do Vltavy (asi 2km jihovýchodně od obce Litoradlice), jsou dnes již málo zřetelné pozůstatky hradiště z doby Slovanské (700 - 1000). Archeologické nálezy dokládají i nálezy z mladší Doby železné. Přístup jen pěšky neznačenou cestou z autobusové zastávky "U dvou šraňků" (4km od Purkarce), kde je též parkoviště.

 

ZÁMEČEK VYSOKÝ HRÁDEK (10 KM)

Severně od Purkarce, poblíž areálu jaderné elektrárny a proti zastávce autobusové linky Purkarec - Týn nad Vltavou, je ZÁMEČEK VYSOKÝ HRÁDEK. Původně to byla tvrz, kterou vybudovali páni ze Březí, kteří pocházeli ze dvora Býšov. Na přelomu 18. a 19.století došlo k přestavbě tvrze (tehdy měli v držení Malovcové) na zámeček, o čemž informuje erbový znak Malovců s letopočtem a iniciály WM nad vchodem do zámečku. Zámeček je i s přilehlým parkem přístupný veřejnosti - informační středisko jaderné elektrárny.

 

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU (11 KM)

HRAD HLUBOKÁ založil spolu s nedalekými Českými Budějovicemi král Přemysl Otakar II. v polovině 13.století jako oporu své moci na skalnatém ostruhu nad Vltavou. Další majitelé postupně přestavěli středověký hrad v renesanční sídlo. Schwarzenbergové jej pak v letech 1839 - 1871 přestavěli do dnešní podoby v duchu romantické novogotiky podle vzoru Anglického Windsoru.

Okolo zámku se rozkládá rozsáhlý anglický zámecký park s mnoha vzácnými dřevinami s krásným výhledem na České Budějovice, Novohradské hory a Šumavu.

Se zámkem sousedí bývalá jizdárna, kde je umístěna Alšova Jihočeská galerie s expozicí Jihočeského gotického umění, výstavou holandského malířství 17.století a výstavami českého moderního umění 20.století.

V barokním loveckém zámku OHRADA, postaveném v letech 1708 - 1721 je lesnické a myslivecké muzeum. Vedle loveckého zámku je ZOO s převážně drobnou evropskou zvěří. Poblíž se rozlévá rybník Bezdrev, založený Pernštejny v letech 1490 - 1492, který je po Rožmberku druhým největším rybníkem České Republiky (450 hektarů).

 

TÝN NAD VLTAVOU (15 KM)

Malebné město s dlouhou historií je rozloženo po obou březích řeky Vltavy, nedaleko jejího soutoku s Lužnicí. Jeho existenci dokládají historické prameny již v první polovině 11. století. Městské muzeum v Týně nad Vltavou se nachází v budově bývalého arcibiskupského zámku. Je v něm instalována expozice historie regionu a vorařství. Unikátní je expozice vltavínů, po děti je také připravena expozice „Svět loutek“ s možností zahrát si loutkové divadlo.

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE (21 KM)

Soutok velkých jihočeských řek Vltavy a Malše si v roce 1265 zvolil český král Přemysl Otakar II. k založení města Českých Budějovic, aby tak upevnil své mocenské postavení v jižních Čechách. Pravidelný půdorys historického centra města (městské památkové rezervace), patří k vrcholům středověkého urbanismu v českých zemích. Nám. Přemysla Otakara II patří k nejkrásnějším náměstím v České republice. Má čtvercový tvar o rozloze 1 ha a ze všech stran je lemováno barokními měšťanskými domy s loubími.České Budějovice jsou statutárním městem v čele s primátorem a jsou metropolí Jihočeského kraje.

 

VODŇANY (23 KM)

Město při řece Blanici proslulé rybníkářstvím. Již roku 1336 byla obci udělena městská práva. Ve měste je muzeum a galerie. Nedaleko Vodňan se nachází vrch Lomec, na jehož vrcholu stojí barokní poutní kostel Jména Panny Marie.

 

ŽIDOVA STROUHA (23 KM)

Potok Židova strouha vytváří před svým vtokem do Lužnice (pod Bechyní) romantický kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památkou. Návštěvu Židovy strouhy Zlaté Koruny doporučujeme spojit s výletem do Týna nad Vltavou a Bechyně.

 

NETOLICE (24 KM)

Starobylé město se zbytky slovanského hradiště, kdysi významného správního centra. Poblíž se nachází půvabný renesanční zámek Kratochvíle, přístupný veřejnosti.

 

BECHYNĚ (27 KM)

Lázeňské město Bechyně se rozkládá na skalnatém ostrohu uprostřed romantické krajiny na dolním toku řeky Lužnice . Na místě města bývalo slovanské hradiště, které bylo významným správním centrem tehdejších Čech.

Nejvýznamnější bechyňskou památkou je původně gotický hrad, přestavěný koncem 16. století na zámek. V současné době je zámek soukromým majetkem, otevřeným veřejnosti.
Na východním okraji města stojí na skále obtékané Lužnicí původně minoritský, později pak františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie ze 13. století.
Technickou zajímavostí a památkou města je železobetonový most na jeho východním okraji, který se klene přes údolí Lužnice.
Na lázeňskou tradici navazují dnešní moderní lázně, ve kterých se léčí především revmatické choroby. Hlavním léčebným prostředkem je tu rašelina z nedalekých Soběslavských blat. Návštěvu Bechyně doporučujeme spojit s výletem do Týna nad Vltavou a na Židovu strouhu.

 

ŘÍMOV (37 KM)

Barokní poustí místo ze 17.století s kostelem, loretou a unikátní křížovou cestou, zasazenou v půvabné krajině Pomalší. Ve staré roubené chalupě je umístěna expozice připomínající historii železnic a můžeme si tu prohlédnout i modelové kolejiště.

 

PÍSEK (38 KM)

MĚSTO PÍSEK založili v polovině 13.století na břehu řeky Otavy čeští králové. Má velkou kulturní tradici. V Písku pobývali např.Mikuláš Aleš, Adolf Heyduk, Otakar Ševčík, Fráňa Šrámek a další. Narodil se zde Richard Weiner, Otakar Jeremiáš, Jiří Srnka.

Žádný návštěvník města Písku si zřejmě nenechá ujít gotický most ze 13.století, který je po mostu v německém Řezně nejstarším dochovaným a dodnes používaným mostem na sever od Alp.

Prácheňské muzeum sídlí v jedinečně dochovaném křídle bývalého královského hradu. V Písku je velka letní plovárna.

 

DÍVČÍ KÁMEN (39 KM)

ZŘÍCENINA rozsáhlého Rožmberského hradu v romantické údolí nad řekou Vltavou. Na sousedním návrší se nacházejí zbytky Keltského oppida Třísov. Návštěvu Dívčího kamene doporučujeme spojit s výletem na Kleť nebo Zlatou Korunu.

 

KLEŤ (39 KM)

Nejvyšší vrchol Blanského lesa (1048 metrů nad mořem) s nejstarší kamennou ROZHLEDNOU v Čechách (1825), hvězdárnou a dalekým rozhledem. Na Kleť vede sedačková lanovka z Krásetína.

 

ZLATÁ KORUNA (40 KM)

Cisterciácký klášter středověkého původu, přístupný veřejnosti. Návštěvu Zlaté Koruny doporučujeme spojit s výletem do Českého Krumlova, na Kleť, případně na Dívčí Kámen.

 

ČESKÝ KRUMLOV (44 km)

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE, která je dnes zařazena do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO (od roku 1992) s dobře dochovanými měšťanskými domy, hradem a zámkem, kláštery, barokním divadlem, zámeckou zahradou a mnoha dalšími pamětihodnostmi.

 

ZVÍKOV (45 KM)

Nejvýznamnější raně gotický královský hrad v českých zemích na vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem Otavy a Vltavy, dnes nad hladinou orlické přehrady.

 

TŘEBOŇ (45 km)

Městská památková rezervace s renesančním zámkem (přístupný veřejnosti), augustiniánským klášterem, parkem, lázněmi, schwarzenberskou hrobkou a mnoha dalšími pozoruhodnostmi. Třeboň je obklopena krajinou s nesčetnými rybníky, kromě jiného s největším českým rybníkem Rožmberkem.

 

ZDROJE A ODKAZY:

http://www.jiznicechy.org/cz/

http://www.hluboka.cz

http://www.hrady.cz

http://www.pruvodce.com

http://www.tvrz-bysov.cz

http://www.rozhlednyunas.cz

http://www.icpisek.cz

http://www.trebon.cz

http://www.tnv.cz

http://www.zlatakoruna.cz

http://www.vodnany.eu

http://www.cez.cz

http://www.virtualniprohlidky.cz